Puppy Informatie en Advies

Uitslag Puppy Enquête 2022: dit hebben we geleerd over puppy kopers en gekochte puppy’s in de Coronatijd

In februari en maart 2022 is er door Puppygroep.nl een onderzoek uitgevoerd onder hondeneigenaren die in 2022, 2021 en 2020 een puppy hebben gekocht.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in puppy kopers en gekochte puppy’s in de Coronatijd.

De respons was hoog!

In totaal hebben 1.372 hondeneigenaren de enquête ingevuld.

Laten we direct een kijkje nemen naar de resultaten!

Het grootste deel van de mensen die hebben gereageerd komt uit Nederland (90 procent), 8 procent uit België en daarnaast nog 1 procent uit andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Curaçao, Spanje en Israel.

Hier is een korte samenvatting van onze belangrijkste bevindingen:

 1. Aanzienlijk minder puppy’s te koop voor <€500 in de jaren 2021 en 2022. Waar in 2020 nog 12 procent van de mensen minder dan €500 betaalden voor een puppy was dat in de jaren 2021 en 2022 nog maar 4 procent.
 2. Stijging van 231 procent in het aantal mensen die tussen de €2.501 en €3.000 betaalden voor een puppy in 2022 in vergelijking met 2020.
 3. Plotselinge stijging in ‘impulsaankopen’ puppy in 2022.
 4. 82 procent van alle puppy kopers bezoekt 1 hondenfokker.
 5. 62 procent heeft geen stamboom.
 6. Hogeropgeleiden kiezen vaker voor een stamboomhond.
 7. 23 procent wandelt 2 keer per dag of minder.
 8. 46 procent wandelt 4 keer per dag of vaker.
 9. 96 procent is blij met hun puppy!
 10. 1 procent van de ondervraagden is niet blij met hun puppy.
 11. 80 procent is gelukkiger sindsdien ze een puppy hebben.
 12. 83 procent haalde de pup op bij een leeftijd van 7-9 weken.
 13. 23 procent volgde/volgt geen puppy cursus.

Neem hieronder een kijkje naar alle resultaten van de Puppy Enquête 2022 van Puppygroep.nl. Mocht je onderstaande data en/of grafieken willen gebruiken op social media of op jullie website, graag een verwijzing aanbrengen naar Puppygroep.nl. Alvast bedankt!

Hoeveel kost een puppy in 2020, 2021 en 2022?

Zijn de geruchten waar? Zijn de prijzen van pups omhoog gegaan in de Coronatijd? We vergelijken de prijzen van de jaren 2020, 2021 en 2022. Helaas hebben we geen cijfers van eerdere jaartallen, waardoor we het niet kunnen vergelijken met bijvoorbeeld het jaar 2019.

Van alle 1.372 mensen die de enquête hebben ingevuld heeft het overgrote deel (63 procent) de pup gekocht in 2021.

27 procent heeft de pup gekocht in 2022 en 7 procent in 2020.

Dit is wat we hebben ontdekt:

blank

Zoals je kunt zien is de prijs van een puppy gestegen als we de jaren 2020, 2021 en 2022 vergelijken.

Aanzienlijk minder puppy’s te koop voor <€500 in de jaren 2021 en 2022 in vergelijking met 2020

Waar in 2020 nog 12 procent van de mensen minder dan €500 betaalden voor een puppy was dat in de jaren 2021 en 2022 nog maar 4 procent.

blank

Ook is duidelijk te zien dat het overgrote deel van de mensen (35 procent) in 2020 tussen de €501 en €1.000 betaalden voor hun puppy.

Terwijl het overgrote deel van de mensen (34 procent) in 2021 tussen de €1.001 en €1.500 betaalden voor een puppy.

blank

Stijging van 231 procent in het aantal mensen die tussen de €2.501 en €3.000 betaalden voor een puppy in 2022 in vergelijking met 2020

Om een beeld te schetsen, in 2020 betaalden ruim 4 procent van de ondervraagden een prijs tussen de €2.001 en €2.500 voor hun puppy. In 2022 is dit aantal gestegen met 78 procent naar een kleine 8 procent.

De stijging is nog significanter in het aantal mensen die in het jaar 2022 tussen de €2.501 en €3.000 betaalden voor hun puppy in vergelijking met 2020. Deze stijging is namelijk 231 procent!

blank

Ook zijn er enkelingen die tussen de €3.001 en €4.000 betaalden voor hun puppy in 2021 en 2022 waarbij er niemand in 2020 meer dan €3.000 betaalde onder de ondervraagden.

Belangrijkste conclusie: relatief weinig puppy’s verkrijgbaar voor minder dan €500. Dit kunnen we ook positief bekijken, omdat je zou verwachten dat impulsaankopen hierdoor dalen. Zoals je hieronder leest zijn impulsaankopen een van de hoofdredenen dat er jaarlijks duizenden honden in het asiel belanden.

Hoelang duurt het kopen van een puppy?

Een puppy is geen product, zoals een nieuw hoesje voor een telefoon of een televisie.

Volgens hondenbescherming.nl belanden jaarlijks duizenden honden in een asiel en de voornaamste reden daarvan is een slechte voorbereiding.

Hoe lang hebben de nieuwe puppy-eigenaren die Puppygroep.nl heeft ondervraagd over het aankoopproces gedaan?

Plotselinge stijging in ‘impulsaankopen’ puppy in 2022

Zoals je hieronder in de grafiek ziet is er een plotselinge stijging in het jaar 2022 in het aantal mensen die in minder dan 1 maand het oriëntatie en aankoopproces hebben doorlopen voor de pup.

blank

De definitie van een impulsaankoop is:

Aankoop in een opwelling.

Wanneer valt de aankoop van een puppy onder de noemer impulsaankoop?

Daar is geen eenduidig antwoord op.

Maar mogen we spreken van een impulsaankoop wanneer het oriëntatie- en aankoopproces van een puppy binnen 1 maand wordt doorlopen?

In het blogartikel Puppy kopen op onze website lees je dat een overwogen beslissing nemen veel voeten in aarde heeft.

Het is gissen naar de reden voor deze plotselinge stijging, maar het zou kunnen komen door het grote verschil in vraag en aanbod, waardoor mensen de druk voelen om snel te moeten beslissen.

Hieronder zie je ook dat er een grote groep mensen is die langer dan 1 jaar bezig zijn om een puppy te kopen.

blank

Dit is positief, want dit betekent dat mensen meer tijd hebben om te bepalen of ze daadwerkelijk klaar zijn voor een puppy.

Maar ook hier blijft het gissen naar de echte reden …

Wachten ze met de aankoop omdat ze zich optimaal willen voorbereiden of was er gewoonweg geen puppy beschikbaar?

Hoe dan ook, wij zien graag dat het meer tijd kost om een puppy te kopen.

Wij, Puppygroep.nl, proberen hierbij een steentje bij te dragen door mensen te informeren rondom wat er allemaal bij komt kijken bij de opvoeding van een puppy en puberhond.

Hoeveel hondenfokkers bezoeken puppy kopers?

Wanneer je weinig tot geen kennis hebt hoe en wat een professionele hondenfokker is, is het lastig een oordeel te vellen wanneer je enkel 1 hondenfokker bezoekt.

Het is daarom raadzaam om verschillende fokkers te bezoeken om zo een goed beeld te krijgen van het ras en de verschillen in hondenfokkers. In het blogartikel Hondenfokkers behandelen we een lijst met vragen die puppy kopers kunnen stellen. Vooral als je een puppy koopt zonder stamboom (dat zie je vaak bij honden op Marktplaats) is het lastiger om de kwaliteit van de fokker te bepalen als leek. Zie ook het blogartikel Marktplaats honden met verschillende tips hoe men een broodfokker kan herkennen.

Dit is wat we hebben ontdekt over hoeveel hondenfokkers puppy kopers bezoeken:

82 procent van alle puppy kopers bezoekt 1 hondenfokker

We zien dat de meeste puppy kopers (82 procent) 1 fokker bezoekt alvorens ze de pup kopen. Dit percentage blijft nagenoeg gelijk in de jaren 2020, 2021 en 2022.

blank

Wel zien we een een toename in 2021 en 2022 in vergelijking met 2020 in het aantal puppy kopers dat 2 verschillende hondenfokkers bezocht alvorens ze de pup kochten.

Wat is een stamboomhond en hoeveel hebben een stamboom?

Op de website van Raad van Beheer definiëren ze een stamboomhond/stamboom als volgt:

Een stamboom is een document met daarop informatie over de voorouders van de hond. Zo weet je wie zijn ouders, maar ook zijn opa’s en oma’s zijn. Dat is belangrijk om te weten, want een groot deel van de eigenschappen van je hond krijgt hij van zijn ouders. Een hond met een officiële stamboom is altijd geregistreerd bij de Raad van Beheer.

De rasvereniging stelt eisen aan het fokken van honden. Ook de Raad van Beheer stelt zulke eisen. Met deze eisen willen we stamboomhonden fokken die zo gezond, gelukkig en vrolijk mogelijk zijn.

De Raad van Beheer is de organisatie in Nederland die dus in feite het liefst zo veel mogelijk rashonden op de straat ziet, in plaats van kruisingen.

Wat zijn we te weten gekomen over het aantal stamboomhonden versus zonder stamboom?

62 procent heeft geen stamboom

Wat we hebben ontdekt is dat het overgrote deel (58 procent) van de ondervraagden een hond heeft zonder stamboom.

Daarnaast geeft 4 procent aan het niet te weten waarbij we concluderen dat ook zij een hond hebben zonder stamboom.

Oftewel, iets meer dan 1/3 van de ondervraagden (38 procent) heeft een hond met stamboom.

blank

We hebben niet gevraagd naar de reden, maar wat we wel weten is dat honden met een stamboom in het algemeen duurder zijn in aanschaf dan niet stamboomhonden.

Ook zijn de wachtrijen vaak langer, waardoor je dus langer moet wachten voordat je daadwerkelijk de pup kunt ophalen.

Wat we ook niet hebben gevraagd is of men bewust is van eventuele risico’s van een niet-stamboomhond.

Volgens dezelfde website, houdenvanhonden.nl, worden er jaarlijks meer dan 70.000 pups uit de hondenhandel naar Nederland gebracht. Deze (brood)fokkers zijn meer bezig met geld verdienen in plaats van focussen op de gezondheid en het welzijn van de ouderdieren en de pups. Het gevolg kan zijn dat je een ziek hondje koopt. Lees meer over deze risico’s op deze pagina.

Hogeropgeleiden kiezen vaker voor een stamboomhond

Een de vragen die zijn gesteld is:

Wat is je hoogst voltooide opleiding?

Dit ontdekken we wanneer we de antwoorden combineren met de vraag of ze wel of geen stamboomhond hebben:

blank

De belangrijkste conclusies uit bovenstaande grafiek:

 • Een kleine 5 procent van de hondeneigenaren zonder stamboomhond wilde liever niet zeggen wat hun hoogst voltooide opleiding is, terwijl dat bij mensen met een stamboomhond ruim 2 procent was. Dit lijkt op het oog geen groot verschil, maar procentueel gezien is dit een verschil van 70 procent.
 • 12 procent van de hondeneigenaren met een stamboomhond is wo-opgeleid terwijl dat bij mensen zonder stamboomhond 7 procent is; een procentueel verschil van 55 procent.
 • 41 procent van de ondervraagden met als hoogstvoltooide opleiding een hbo opleiding heeft een hond met stamboom, waarbij 37 procent met een hbo opleiding een hond heeft zonder stamboom; een verschil van 10 procent.
 • 26 procent van de geënquêteerden met een mbo niveau als hoogst afgeronde opleiding heeft een stamboomhond. Kijkend naar de groep met mbo niveau en een hond zonder stamboom is dit 30 procent; een verschil van 15 procent.

Belangrijkste conclusie: hogeropgeleiden kiezen vaker voor een stamboomhond.

Hoe vaak wandelen mensen met hun hond?

Naast mentale spelletjes, zoals zoekspelletjes is het ook erg belangrijk dat een hond voldoende beweging krijgt.

Idealiter zien we graag dat een hond vier keer per dag uitgelaten wordt; in de ochtend, middag, namiddag en avond.

Dit zijn we te weten gekomen:

blank

23 procent wandelt 2 keer per dag of minder

Zoals je kunt zien wandelt 23 procent van de ondervraagden 2 keer per dag of minder met hun hond.

En 31 procent wandelt 3 keer per dag.

46 procent wandelt 4 keer per dag of vaker

Daarentegen wandelt 46 procent 4 keer per dag of vaker.

Gelukkig wandelen de meeste mensen (77 procent) drie keer per dag of vaker!

Veelal worden gedragsproblemen bij honden veroorzaakt door te weinig beweging/uitdaging en daarom is het van belang dit te voorkomen.

Wat is er te zeggen over de leeftijdsgroepen in relatie met hoe vaak ze wandelen met hun hond?

De grootste verschillen zien we in de twee leeftijdscategorieën 35-44 jaar en 45-54 jaar.

Hondeneigenaren in de leeftijdscategorie 35-44 jaar wandelen vaker dan mensen in de categorie 45-54 jaar

blank

We zijn te weten gekomen dat het aantal hondeneigenaren in de leeftijdsgroep 35-44 jaar 38 procent groter is die 4 keer of vaker per dag wandelen in vergelijking met dezelfde leeftijdsgroep die 2 keer of minder wandelt.

Daarentegen is het aantal mensen in de leeftijdsgroep 45-54 jaar 15 procent groter die 2 keer per dag of minder wandelen in vergelijking met dezelfde leeftijdsgroep die 4 keer of vaker wandelen.

De rest van de leeftijdsgroepen zijn veelal gelijk vertenwoordigd in de antwoorden die ze gaven hoe vaak ze wandelen met hun hond.

Meeste hondeneigenaren in Noord-Holland wandelen 4 keer of vaker per dag

Het verschil in aantal hondeneigenaren dat 4 keer of vaker wandelt met hun hond in vergelijking met de groep die 2 keer of minder wandelt is maar liefst 91 procent, in Noord-Holland.

blank

Meeste hondeneigenaren in Limburg wandelen 2 keer of minder per dag

In de provincie Limburg is dit juist net het tegenovergestelde. Daar wandelen hondeneigenaren relatief gezien minder vaak per dag. Het verschil met de groep mensen die 2 keer of minder wandelt per dag in vergelijking met de groep die 4 keer of vaker wandelt is 65 procent.

Belangrijkste conclusies:

 • 23 procent wandelt 2 keer of minder per dag.
 • 31 procent wandelt 3 keer per dag.
 • 46 procent wandelt 4 keer per dag of vaker.

Wat kunnen we leren van diegenen die niet blij zijn met hun puppy?

Een puppy is ontzettend schattig. Hij ziet eruit als een knuffelbeertje, ruikt lekker, doet geen vlieg kwaad en je bent binnen één oogopslag verliefd. Echter heeft iedere pup een (klein) boefje in zich.

We hebben de ondervraagden een stelling voorgelegd waarbij ze konden aangeven hoe blij ze waren met de aanschaf van hun pup.

Dit zijn we te weten gekomen:

blank
 • Gelukkig is de overgrote meerderheid (maar liefst 96 procent) het eens met de stelling; ze zijn blij met hun puppy!
 • 3 procent is neutraal.
 • 1 procent is het oneens met de stelling, oftewel ze zijn niet tevreden met de aanschaf van hun puppy.

Laten we beginnen met het achterhalen van de reden waarom 1 procent van de ondervraagden niet blij is met hun pup:

Onze vervolgvraag op bovenstaande stelling was een openvraag waar we de hondeneigenaren vroegen om het antwoord op de stelling zo goed mogelijk te beargumenteren.

“Ik heb de puppy blues (post puppy depressie), wat een drama. Pup is lief, die is het probleem niet.”

Man/vrouw met partner, 55-64 jaar, Labrador retriever puppy gekocht in 2022

Post puppy depressie kan dagen, weken en soms zelfs maanden aanhouden. Je voelt je ontdaan, verdrietig, angstig nadat je thuis komt met je puppy. De puppy blues kan optreden doordat je een ander idee had bij de nieuwe aanwinst. Het valt misschien tegen wat het opvoeden van een puppy allemaal inhoudt. Het praten met andere hondeneigenaren of, in extreme gevallen, met een therapeut is aan te bevelen!

Enkele andere antwoorden van mensen die niet blij zijn met hun puppy zijn:

“Ik ben de enige in het gezin die geen hond wil. Ik vind de hond een handenbinder.”
– Gezin met kinderen, 55-64 jaar, Friese stabij puppy gekocht in 2021

“Pup is erg bijterig, dominant en plast en poept als hij de kans krijgt in huis. Ik had gehoopt dat het zindelijk worden beter zou gaan. Vergt erg veel van me om er mee om te gaan. Daarentegen is hij echt een schat en buiten wandelen met hem gaat super goed. Hij luistert buiten veel beter dan in huis.
– Man/vrouw met partner, 45-54 jaar, Yorkshire terriër
puppy gekocht in 2021

“We krijgen steeds meer het idee dat de fokster gelogen heeft. Onze pup bleek ziek te zijn wanneer we haar ophaalden; luchtweginfectie, blaasontsteking en een ontsteking bij de traanbuisjes. Wij hebben meteen de dierenarts gebeld. Haar terug brengen voelde voor mij niet goed meer dus besloten haar te houden en er vol voor te gaan! Nu zijn we al een tijdje verder en ze begint steeds meer vage gedragingen te laten zien maar daar zijn we mee bezig met een honden gedragsdeskundige.”
– Man/vrouw met partner, 25 – 34 jaar, Pomeriaan puppy gekocht in 2021

“Ik heb het werk dat een puppy in huis met zich meebrengt erg onderschat. Dagelijks stofzuigen, kastdeuren en muren schoon maken, tuin opruimen, etcetera. Ook de schade die onze pup in de tuin aanricht vind ik echt vervelend. Mijn man was geen fan van een hond, waardoor het nog meer extra stress in ons gezin brengt als onze pup wat vernield in de tuin.”
Gezin met kinderen, 45–54 jaar, Golden retriever puppy gekocht in 2021

Voor meer verhalen van mensen volg Puppygroep.nl op Instagram en Facebook waar regelmatig verhalen van anderen delen.

Belangrijkste conclusies uit de verhalen van diegenen die niet tevreden zijn met hun puppy:

 • Niet iedereen binnen het gezin is het eens met de aanschaf van de pup, wat in sommige gevallen leidt tot extra stress en frustraties die je tijdens de opvoeding niet kunt gebruiken.
 • Het opvoeden en omgaan met een puppy binnen het gezin wordt onderschat. Je goed inlezen middels onze 4 puppy boeken, zodat je weet wat je kunt verwachten en moet doen wanneer je een puppy in huis verwelkomt is zeker aan te raden!
 • Niet voldoende verdiept in het ras van de hond. Een Jack Russell is bijvoorbeeld niet hetzelfde als een Beagle. Beide rassen hebben eigen kenmerken en het is van groot belang dat je daarvan bewust bent alvorens je kiest voor een ras. Lees bijvoorbeeld eens het blogartikel Welke hond past bij mij op onze website.
 • Eerdere ervaringen is geen garantie voor de toekomst. Soms verwacht men dat de opvoeding van de nieuwe hond exact hetzelfde verloopt zoals bij hun eerdere of huidige hond. Dit kan flink tegenvallen!

Tips: verdiep je in de opvoeding van je puppy, zodat je weet wat je kunt verwachten en moet doen wanneer je een puppy in huis krijgt. Lees bijvoorbeeld onze gratis blogartikelen:

Zijn mensen gelukkig(er) sindsdien ze een puppy hebben?

Net hebben we gekeken naar de verhalen van mensen die niet blij zijn met hun pup om uiteenlopende redenen.

Gelukkig is het overgrote deel wel erg blij met de pup.

Dit zijn te weten gekomen over mensen die blij zijn met hun pup:

blank

80 procent is gelukkiger sindsdien ze een puppy hebben

Onze vervolgvraag op bovenstaande stelling was een openvraag waar we de hondeneigenaren vroegen om het antwoord op de stelling zo goed mogelijk te beargumenteren.

Dit hebben we geleerd van de mensen die zeggen dat ze blij zijn met hun pup en/of gelukkiger zijn sindsdien ze de pup in huis hebben:

“Wij zijn super blij met onze Luca. De eerste weken vonden we best moeilijk, maar Luca is onze beste vriend en het gaat steeds beter! Het realiseren dat we een levend wezentje in huis hadden en de verantwoordelijkheid daarvoor moesten we wel aan wennen, maar het plezier aan en met Luca maakt ons heel gelukkig.”

Gezin met kinderen, 55–64 jaar, Lagotto Romagnolo puppy gekocht in 2021

Bovenstaande ervaring is van een gezin die aangeeft blij te zijn met de pup evenals gelukkiger te zijn sindsdien ze de pup in huis hebben, ondanks dat ze het in de eerste weken best moeilijk vonden.

Zoals je leest is deze ervaring niet heel veel anders dan een eerdere ervaring van iemand die aangeeft niet blij te zijn met de pup. Het grote verschil is dat de mensen die wel blij zijn met de pup optimistischer zijn; zo lijkt het in ieder geval wanneer je meerdere ervaringen leest.

Of lees deze ervaring:

Dit is mijn tweede hond. Puppy’s zijn gewoon niet leuk. Het wordt pas leuk na 1 jaar. Natuurlijk zijn er veel leuke momenten, maar opvoeden is een dagtaak.”
– Gezin met kinderen, 45-54 jaar, puppy gekocht in 2021

Zoals je leest geeft ook deze man/vrouw aan dat het niet altijd leuk is met een puppy, maar ze vertelt ook dat bijvoorbeeld de zindelijkheidstraining, het puppy bijten, etcetera, ophoudt. Ondanks de minder leuke momenten geeft ze aan dat ze ontzettend blij is met haar puppy! Je zou kunnen zeggen dat deze mensen zich wellicht beter hebben voorbereid/ingelezen. Ze weten wat ze kunnen verwachten wanneer ze een puppy verwelkomen in hun huis, waardoor het een stuk minder heftig is.

Nog enkele andere ervaringen van mensen die blij zijn met hun puppy:

“Onze langgekoesterde hondenwens schoven we telkens op de lange baan. We wilden geen ‘Corona hond’ aanschaffen tot we in contact kwamen met de eigenaresse van onze pup. Daar bouwden we een band mee op en hebben we de knoop doorgehakt. Op een wachtlijst staan wilden we niet. Dit kwam op ons pad en we zijn direct begonnen met voorbereiden op zijn komst. We zijn ontzettend blij met hem en het gaat eigenlijk veel makkelijker dan we dachten. Het is een super lieve en slimme hond, en hij is gek met onze kinderen. Onze dochter had tot zijn komst een enorme hondenangst. Maar door Billie durft ze nu zelfs de grootste honden te aaien. We stoppen veel tijd in zijn opvoeding en hij draait super goed mee in het gezin. Hij hoort erbij; vanaf dag 1 voelde dat al zo. Dus ja, onze droom is uitgekomen!”
– Gezin met kinderen, 35-44 jaar, Toy poedel puppy aangeschaft in 2021

“We hebben al een Teckel die in maart 1 jaar wordt. We hebben onze Kris (ook een Teckel) met alle liefde op Eerste Kerstdag vanuit Limburg in Amsterdam opgehaald. Al voel je je nog zo slecht of verdrietig als je je pup ziet of hoort dan word je vanzelf blij. Het maakt voor je pup ook niet uit hoe je eruit ziet, hij is altijd blij je te zien!”
– Gezin met kinderen, 45-54 jaar, Teckel puppy gekocht in 2021

Na een echtscheiding en de kinderen bijna uit huis was er nood aan gezelschap en een gezonde bezigheid. Er werd ook bewust gekozen voor een pup en geen hond uit asiel, zodat de opvoeding en ontwikkeling van de pup vanaf de eerste momenten konden meegemaakt worden. Door de Corona en het thuiswerken was het zeer welkom om terug leven in huis te hebben. Een pup haalt je ook uit je luie zetel en zet aan om elke dag op een fijne manier in beweging te zijn en buiten te komen. Je legt ook makkelijker contacten met andere mensen als je met je hond gaat wandelen. Rocky is ondertussen niet zomaar een hond maar gewoon een lid van onze familie. De beste beslissing die ik in mijn leven heb gemaakt.”
– Alleenstaande man/vrouw met kinderen, 45-54 jaar, Havanezer puppy gekocht in 2020

En zo zijn er nog honderden andere reacties die we met enige regelmaat delen op Facebook en Instagram.

Belangrijkste conclusies:

 • De mensen die blij zijn met de pup en/of gelukkiger zijn lijken optimistischer te zijn. Het glas is halfvol in plaats van halfleeg.
 • De mensen die blij zijn met de pup en/of gelukkiger zijn na de komst van de pup lijken beter voorbereid/ingelezen te zijn. Ze weten wat ze kunnen verwachten wanneer ze een puppy in huis krijgen waardoor de zware puppy opvoeden periodes minder zwaar zijn, want ze hielden er rekening mee.
 • Een puppy biedt gezelschap, liefde, structuur en verplicht je om naar buiten te gaan en te wandelen. Deze combinatie geeft veel mensen een positief en gelukkig gevoel.

Hoe oud was je puppy toen je hem/haar ophaalde?

Het is volgens de Nederlandse wetgeving verboden om puppy te scheiden van zijn moeder totdat de pup een leeftijd van 7 weken heeft bereikt. De reden is omdat dit de gezondheid en het welzijn van de pup kan schaden.

Wanneer je een puppy koopt in het buitenland dan mag je de pup pas ophalen/ontvangen op een leeftijd van 15 weken. Zie hiervoor de webpagina Regels voor stichtingen die honden of katten uit buitenland invoeren. De reden is dat de hond bij import in Nederland een geldige rabiësvaccinatie dient te hebben gehad in het land van herkomst. De inenting wordt gegeven vanaf het moment dat de pup een leeftijd van 12 weken bereikt. Verder is een 1e rabiësvaccinatie pas geldig na een wachttijd van 21 dagen, oftewel je pup heeft een minimale leeftijd van 15 weken alvorens hij/zij naar Nederland gebracht mag worden.

83 procent haalt de pup op bij een leeftijd van 7-9 weken

Te zien is dat 83 procent van de ondervraagden zijn of haar puppy ophaalde bij een leeftijd van 7 weken, 8 weken of 9 weken. Het overgrote deel (54 procent) haalde de pup op bij een leeftijd van 8 weken.

blank

Verdiepen nieuwe puppy-eigenaren zich in de opvoeding van een puppy?

 • 90 procent van de ondervraagden geeft aan wel te hebben verdiept in de opvoeding van de pup en/of het ras voor de aanschaf.
 • Een ruime 2 procent geeft aan zich niet te hebben verdiept en een kleine 8 procent verdiepte zich een beetje.
blank

Belangrijkste conclusie: een ruime 2 procent verdiept zich niet in de opvoeding van een puppy voor de aanschaf.

Volgen nieuwe puppy-eigenaren een (online) puppy cursus?

Een fysieke puppy cursus is niet alleen leuk en leerzaam voor de hondeneigenaren, maar ook voor het socialiseren van de pup.

Dit zijn we te weten gekomen:

blank

Te zien is dat 77 procent van de ondervraagden een puppy cursus volgt waarbij het overgrote meerendeel (73 procent) kiest voor een fysieke cursus.

Toch is er een best hoog percentage (23 procent) die geen puppy cursus volgt. Of dit komt doordat hondenscholen gesloten waren tijdens de Corona is niet duidelijk.

Belangrijkste conclusie: 23 procent van de ondervraagden volgt geen puppy cursus.

Wat zijn de meest populaire hondenrassen in de Coronatijd?

Zoals je in het vorige stukje hebt gelezen heeft het overgrote deel van de mensen een niet-stamboomhond. Dit zien we dan ook terug in de antwoorden die men heeft gegeven op de vraag welk hondenras ze hebben. Het meest ingevulde antwoord is een kruisinghond.

Dit zijn de meest populaire hondenrassen in de Coronatijd (let op, niet allen zijn erkende hondenrassen):

 1. Kruising
 2. Labrador
 3. Golden retriever
 4. Labradoodle
 5. Teckel
 6. Jack Russell Terriër
 7. Friese stabij (Stabijhoun)
 8. Border collie
 9. Beagle
 10. Shih Tzu
 11. Australian Shepherd
 12. Duitse herder
 13. Franse bulldog
 14. Chihuahua
 15. Australian Labradoodle
 16. Boerenfox
 17. Rottweiler
 18. Engelse Cocker Spaniël
 19. Boxer
 20. Havanezer
 21. Vizsla
 22. Maltezer
 23. Berner Sennenhond
 24. Appenzeller Sennenhond
 25. Cavalier King Charles Spaniël
 26. Shetland Sheepdog

Bedankt!

Wij danken alle hondeneigenaren die hun bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek!

Mocht je bovenstaande data en/of grafieken willen gebruiken op social media of op jullie website, graag een verwijzing aanbrengen naar Puppygroep.nl. Alvast bedankt!