Puppy Informatie en Advies

Figo Pet hondenverzekering (Onafhankelijke Review)

Met zijn unieke voordelen en uitgebreide dekking, ondanks enkele nadelen, is Figo Pet naar onze mening de topkeuze in Nederland voor hondenverzekeringen.

Samenvatting

Figo Pet onderscheidt zich in de markt van hondenverzekeringen met diverse unieke en positieve aspecten die hieronder te vinden zijn. Na zorgvuldige bestudering van de polisvoorwaarden kunnen we concluderen dat Figo een van de meest uitgebreide en flexibele hondenverzekeringen in Nederland is, en het is op dit moment onze topkeuze. Het onbeperkte vergoedingspotentieel en de 90% dekking op duurdere behandelingen zoals heupoperaties en kankerbehandelingen, zijn unieke eigenschappen die bij andere verzekeraars ontbreken. Er zijn echter ook enkele nadelen aan Figo verbonden, welke hieronder beschreven staan. Wij zijn echter van mening dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, waardoor we Figo Pet van harte aanbevelen als hondenverzekering.

Goed nieuws! We regelden bij Figo Pet 5% korting voor onze Puppygroep.nl-lezers. Profiteer ervan met deze stappen:

 1. Klik hier voor onze exclusieve Figo Pet-link.
 2. Gebruik code PUPPYGROEP voor je korting.

Wil je de daadwerkelijke maandelijkse kosten voor Figo Pet weten? Vul je gegevens hier in en bereken de premie voor je puppy.

Voordelen Figo Pet

Nadelen Figo Pet

Algemene info Figo Pet hondenverzekering

Exclusief voor Puppygroep.nl-lezers: bespaar 5% op Figo Pet hondenverzekeringen met de code PUPPYGROEP via onze speciale link.

Figo Pet verzekerd bedrag per jaar (jaarlijkse uitkering)

Figo biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een maximale jaarlijkse uitkering van €3.000, €6.000 en zelfs onbeperkt. We hebben alle hondenverzekeringen in Nederland grondig onder de loep genomen, en naast Figo is er geen andere hondenverzekering die een ongelimiteerde jaarlijkse uitkering aanbiedt. Dit is een positief punt, vooral gezien het feit dat complexere operaties al gauw duizenden euro’s kunnen kosten.

Houd echter wel in gedachten dat als je kiest voor een hoger verzekerd bedrag, zoals €6.000 of ongelimiteerd, dit invloed heeft op je maandelijkse premie. Je maandelijkse premie zal namelijk stijgen naarmate je kiest voor een hoger verzekerd bedrag.

Figo Pet vergoedingspercentage

De werking van het vergoedingspercentage is eenvoudig. Stel, je declareert een factuur van €100 en je hebt gekozen voor een vergoeding van 70%, dan ontvang je €70 terug van Figo en betaal je zelf €30. Figo biedt je drie vergoedingsopties: 50%, 70% en 90%. Als je het risico wilt minimaliseren om plotseling een groot bedrag te moeten betalen voor een complexe operatie, kies je voor 90%. Ben je bereid om de helft of 70% van de kosten te dragen, dan kies je een van die twee opties. Kortom, je hebt volop keuze.

Het is belangrijk om te vermelden dat wanneer je een vergoedingspercentage kiest bij Figo, dit percentage geldt voor alle behandelingen. Bij sommige hondenverzekeringen lijkt het alsof je bijvoorbeeld 70% of 90% vergoeding krijgt, maar bij nader inzien blijkt dat bepaalde operaties, zoals heupoperaties, slechts voor 50% vergoed worden, of dat chemotherapie voor je hond maar voor 50% vergoed wordt, ondanks dat je het pakket met 90% dekking hebt gekozen. Dit is bij Figo niet het geval; het door jou gekozen percentage geldt voor alle behandelingen.

Figo Pet eigen risico

Bij Figo heb je de optie om een eigen risico te kiezen van €0, €100, €250 of €500. Deze periode van eigen risico gaat in op de startdatum van je polis. Elke keer als er een nieuw verzekeringsjaar begint, start er ook een nieuwe periode van eigen risico. Als je hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico (meer dan €0), wordt dit bedrag in mindering gebracht op het uit te keren bedrag.

Laten we een voorbeeld geven: stel, je hebt een vergoedingspercentage van 70% gekozen en je hebt een eigen risico van €100. Als je hond een operatie nodig heeft die €1.500 kost, wordt het vergoedingspercentage eerst toegepast: 70% van €1.500 is €1.050. Hiervan wordt vervolgens je eigen risico van €100 afgetrokken. Je ontvangt dus een vergoeding van €950 en je betaalt in totaal zelf €550 (€100 eigen risico + €450 na de vergoeding).

In het tweede scenario, als je hond later in hetzelfde verzekeringsjaar nog een behandeling van €800 nodig heeft, wordt eerst het vergoedingspercentage van 70% toegepast, wat neerkomt op €560. Omdat je eigen risico voor dat jaar al is gebruikt, hoef je dit niet opnieuw te betalen. Je ontvangt dus de volledige €560 als vergoeding, en je betaalt zelf €240 voor deze behandeling.

Figo Pet aanvullende dekkingen

Je hebt de mogelijkheid om extra dekkingen toe te voegen aan je basisverzekering. Figo biedt de volgende extra dekkingsopties aan:

 • Gebitszorg (tot maximaal €500 per verzekeringsjaar)
 • Wereldwijde reisverzekering (tot maximaal €1.000 per verzekeringsjaar)
 • Castratie en sterilisatie (Figo vergoedt tot maximaal €350)

Figo Pet hondenverzekering: dekkingen

Attentie: als lezer van Puppygroep.nl krijg je met de code PUPPYGROEP 5% korting op je Figo Pet hondenverzekering via onze unieke link.

Preventieve zorg

Figo Pet onderscheidt zich als een van de weinige verzekeraars die preventieve zorg voor je hond vergoedt. Het mooie is dat deze dekking onderdeel is van het basispakket, dus geen extra aanvullende dekking vereist. Dit betekent dat je kosten voor jaarlijkse dierenartsbezoeken, zoals vaccinaties, gezondheidscontroles, consulten, teken- en wormenbestrijding en meer, tot een bedrag van €75 per verzekeringsjaar worden vergoed. Hoewel dit bedrag mogelijk niet al je kosten dekt, is elke bijdrage toch een fijne tegemoetkoming.

Om dit te illustreren, nemen we het voorbeeld van Robbin, een lid van het Puppygroep.nl-team. Robbin is de trotse eigenaar van een Golden Retriever. Elke drie maanden geeft hij zijn hond twee Milbemax-tabletten als wormenbestrijding, wat neerkomt op ongeveer €10 per maand. Daarnaast krijgt zijn hond maandelijks een Simparica-tablet tegen vlooien en teken, die hem ongeveer €13 per tablet kost. En tot slot is er de jaarlijkse vaccinatie voor zijn hond, die ongeveer €50 kost.

Als we alle kosten bij elkaar optellen, krijgen we het volgende totaal:

 • Ontwormingsmiddel: €10 per maand x 12 maanden = €120
 • Vlooien- en tekenbehandeling: €13 per maand x 12 maanden = €156
 • Jaarlijkse vaccinatie: €50

Dus, de totale jaarlijkse kosten van Robbin voor preventie bedragen €120 + €156 + €50 = €326.

Als we ervan uitgaan dat er geen eigen risico (€0) is en het vergoedingspercentage 90% bedraagt, dan zou Figo Pet 90% van de totale kosten van €326 vergoeden, wat uitkomt op €293,40.

Echter, Figo Pet dekt maar maximaal €75 per verzekeringsjaar voor preventieve zorg. Dus zelfs als 90% van de kosten €293,40 is, vergoedt Figo Pet slechts €75.

Hierdoor moet Robbin het verschil betalen tussen wat Figo Pet zou vergoeden (€293,40) en wat ze daadwerkelijk vergoeden (€75). Dit verschil bedraagt dus €293,40 – €75 = €218,40.

Daarnaast moet Robbin de resterende 10% van de totale kosten betalen. Deze kosten zijn €326 (totale kosten) – €293,40 (wat Figo Pet zou vergoeden als er geen maximum was) = €32,60.

Dus, Robbin moet in totaal €218,40 (het verschil tussen wat Figo Pet zou en daadwerkelijk vergoedt) + €32,60 (de resterende 10% van de totale kosten) = €251 betalen.

Heup, elleboog, knie

Om een indicatie te geven: de kosten voor een volledige heupvervanging bij een hond kunnen oplopen tot wel €3.500 per heup, wat betekent dat voor beide heupen een bedrag van €7.000 in rekening gebracht kan worden.

Dit zijn echter slechts richtlijnen; de werkelijke kosten kunnen per dierenarts en hond variëren. Desondanks behoort dit tot de duurdere behandelingen. Vandaar het belang van een hondenverzekering die dekking biedt voor dergelijke behandelingen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat verschillende hondenverzekeringen geen dekking bieden voor deze behandelingen. Sommige verzekeringen bieden wel dekking, maar vergoeden slechts 50% van de kosten.

De meest uitgebreide dekking voor deze behandeling wordt geboden door de hondenverzekering van Figo Pet. Geen enkele andere hondenverzekering in Nederland biedt namelijk een dekking van 90% en vergoedt daarnaast ook nog eens een onbeperkt bedrag per jaar. De rest heeft een maximumbedrag, bijvoorbeeld €6.000.

Castratie en sterilisatie

Indien er een medische noodzaak bestaat om je hond te castreren of steriliseren, dan vergoedt Figo deze kosten vanaf een leeftijd van 4 jaar.

Als voorbeeld, we hebben enige tijd geleden een dierenarts geïnterviewd die ons vertelde dat bij een reu met een niet-ingedaalde teelbal (ook wel ‘binnenbal’ genoemd), hij meestal adviseert de hond te castreren en ook de binnenbal te verwijderen.

Figo vermeldt in de polisvoorwaarden expliciet: “Hiermee bedoelen we chirurgische castratie of sterilisatie die uitgevoerd moet worden vanwege fysieke afwijkingen aan de voortplantingsorganen. Castratie of sterilisatie uitgevoerd vanwege gedragsproblemen wordt door ons niet vergoed.”

Naast deze medische noodzaak biedt Figo de optie om een aanvullende verzekering voor castratie en sterilisatie af te sluiten, mocht je je hond eerder willen castreren/steriliseren (zonder medische noodzaak). De maximale vergoeding hiervoor is €350. Wanneer je kiest voor een hoger vergoedingspercentage, bijvoorbeeld 90%, betaal je meer voor deze aanvullende verzekering dan wanneer je een lager vergoedingspercentage kiest. Bij een vergoedingspercentage van 90%, zonder eigen risico en een jaarlijkse uitkering van onbeperkt, kost de aanvullende verzekering Castratie en Sterilisatie €8,23 extra per maand voor een golden retriever van 0 jaar. Dit komt bovenop de maandelijkse premie.

Uit een snelle online speurtocht blijkt dat de kosten voor het steriliseren van een hond variëren van €300 tot €700, afhankelijk van het gewicht van de hond en de gekozen dierenarts.

Stel, de sterilisatie van de Golden Retriever kost €500. Figo vergoedt 90% van deze kosten, wat neerkomt op €450. Echter, de maximale vergoeding is €350. Daarom moet je €100 (€450 – €350) zelf betalen, plus nog eens €50 (10% van €500). Daarbij komt nog de extra maandelijkse premie voor de aanvullende verzekering, wat op jaarbasis neerkomt op €98,76 (€8,23 * 12). Dit betekent dat je in totaal €248,76 (€150 + €98,76) zou moeten betalen voor de sterilisatie van de Golden Retriever.

Concluderend, in dit specifieke voorbeeld, zou de aanvullende dekking voor castratie/sterilisatie bij Figo resulteren in een totale uitgave van €248,76. Het is dus van belang om zorgvuldig de kosten en baten af te wegen bij het kiezen van deze extra dekking.

Voor meer informatie, raadpleeg onze castratiegids en sterilisatiegids.

Uitsluitingen en beperkingen (de kleine lettertjes)

Wachttijd

Figo hanteert een wachtperiode van 30 dagen die ingaat op de startdatum van de verzekering.

De dekking begint op de startdatum zoals vermeld op het polisblad. Vanaf deze datum is er een wachtperiode van 30 dagen. Medische kosten die het gevolg zijn van een ziekte of aandoening waarvan de symptomen zich voordoen binnen deze wachtperiode, worden niet vergoed. Dit geldt ongeacht of de medische kosten tijdens de wachtperiode zijn gemaakt of erna.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze wachtperiode. De wachtperiode geldt niet voor:

 • Het plaatsen van een identificatiechip.
 • Medische kosten die onder preventieve zorg vallen (voor meer informatie, raadpleeg de polisvoorwaarden van Figo).
 • In het geval van een bewezen ongeval, is de wachtperiode slechts 2 dagen. De eerste dag van de wachtperiode is de startdatum van de polis, de tweede dag is de dag na de startdatum.
 • Preventieve castratie of sterilisatie, mits de aanvullende dekking voor castratie en sterilisatie is meeverzekerd. Voor meer informatie, raadpleeg de polisvoorwaarden.

Wanneer Figo je verzekering mag beëindigen

In de polisvoorwaarden van Figo wordt vermeld dat de verzekering kan worden beëindigd als er meer schades worden gemeld dan gemiddeld, of als de geclaimde bedragen hoger zijn dan gemiddeld. Dit kan in eerste instantie vreemd overkomen, aangezien er altijd situaties kunnen zijn waarin een verzekerde meer schade meldt dan gemiddeld. Hierbij zou de vraag kunnen rijzen of de verzekering dan zomaar gestopt kan worden.

Het is immers het idee van een verzekering dat wanneer er iets gebeurt, er dekking is. Deze passage uit de polisvoorwaarden kan de indruk wekken dat als er meerdere behandelingen worden gemeld, de verzekering zomaar kan zeggen: “Dit wordt te duur, tot ziens!”. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat verzekeringsmaatschappijen dit soort bepalingen opnemen om zichzelf te beschermen tegen ongewone patronen van claims, zoals fraude.

Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met Figo voor een duidelijke uitleg over deze bepaling en hoe deze in de praktijk wordt toegepast. Een goed begrip van de polisvoorwaarden en de mogelijkheid om eventuele twijfels rechtstreeks met de verzekeraar te bespreken, is van cruciaal belang om verrassingen te voorkomen.

Figo Pet Prijzen

Voor een prijsvergelijking tussen diverse hondenverzekeringen, waaronder die van Figo, kun je terecht op deze pagina. Daar vind je een gedetailleerde vergelijking van alle hondenverzekeringen, inclusief uitgebreide informatie over de tarieven van Figo Pet.

Figo Pet Kortingscode

Speciaal voor onze Puppygroep.nl-lezers hebben we met Figo Pet een korting van 5% voor het hele eerste jaar geregeld. Iedere besparing is mooi meegenomen, toch?

Om van deze korting te genieten op een Figo Pet hondenverzekering, doe het volgende:

 1. Ga via onze unieke link naar de Figo Pet website.
 2. Voer de kortingscode PUPPYGROEP in en claim je 5% korting.

Jij vraagt, wij geven antwoord

Mocht je na het lezen van deze review nog vragen hebben of nog twijfelen over welke hondenverzekering de beste keuze is, neem dan gerust contact op. Je kunt een e-mail sturen naar [email protected] en we beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

We willen je er ook op wijzen dat we een hondenverzekeringsvergelijker hebben. Dit kan een nuttig hulpmiddel zijn om je te helpen bij het maken van je beslissing. Neem gerust een kijkje!