Puppy Informatie en Advies

Dierenverzekering.nl hondenverzekering (Onafhankelijke Review)

Ontdek DOV’s flexibele dierenverzekering – veelzijdig maar let op de beperkte zorgvergoedingen voor cruciale behandelingen.

Samenvatting

Vanwege de lengte van de naam ‘Dierenverzekering.nl’ zullen we hen in deze recensie kortweg DOV noemen, refererend naar hun volledige bedrijfsnaam, Dierenverzekering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij.

De dierenverzekering van DOV heeft diverse pluspunten, waaronder de keuze uit drie verschillende verzekerde bedragen (€3.000, €4.000, en €6.000) en verschillende opties voor het eigen risico (€0, €50, €100 tot €150), wat verzekerden een zekere mate van flexibiliteit geeft. Desondanks zijn er ook enkele nadelen. Het vergoedingspercentage voor bepaalde behandelingen kan beperkt zijn, zelfs bij het meest uitgebreide ‘Top’ pakket. Bijvoorbeeld, behandelingen voor heup-/elleboog aandoeningen en kanker worden slechts voor 50% vergoed. Daarnaast kunnen sommige van de uitsluitingen als vaag geformuleerd worden ervaren, wat tot mogelijke onduidelijkheden of frustraties kan leiden.

Nieuwsgierig naar de werkelijke maandkosten voor DOV? Voer hier je gegevens in en bereken de premie voor je puppy. Benieuwd hoe DOV presteert in vergelijking met andere verzekeraars? Bekijk onze hondenverzekering-vergelijker.

Voordelen Dierenverzekering.nl

Nadelen Dierenverzekering.nl

Algemene info Dierenverzekering.nl hondenverzekering

Vanwege de lengte van de naam ‘Dierenverzekering.nl’ zullen we hen in deze recensie kortweg DOV noemen, refererend naar hun volledige bedrijfsnaam, Dierenverzekering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij.

Dierenverzekering.nl verzekerd bedrag per jaar

DOV biedt drie verzekeringsbedragen aan: €3.000, €4.000, en €6.000. Vergeleken met andere verzekeraars, zijn dit respectabele opties. Figo Pet is de enige die een hoger jaarlijks verzekerd bedrag biedt.

Het is belangrijk om te onthouden dat een lagere jaarlijkse dekking leidt tot een lagere maandpremie, en omgekeerd. Wees echter bewust dat bepaalde operaties aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Zo kunnen de kosten van een heupoperatie of volledige heupvervanging oplopen tot €3.500 per heup. Indien je hond beide heupen vervangen moet hebben, kunnen de kosten aanzienlijk stijgen.

Dierenverzekering.nl vergoedingspercentage

Verschillende verzekeraars, waaronder DOV, hanteren uiteenlopende vergoedingspercentages voor hun aangeboden pakketten. Bij DOV geldt een vergoeding van 50% voor het Basispakket, maximaal 70% voor het Pluspakket, en tot 80% voor het Toppakket. Echter, het kan verwarrend zijn dat op hun website staat dat de basisdekking 80% is voor het Toppakket en 70% voor het Pluspakket, omdat er nog steeds aandoeningen zijn die deze pakketten slechts tot 50% dekken. Zo wordt bijvoorbeeld chemo- en radiotherapie slechts voor 50% vergoed, zelfs in het Toppakket, in tegenstelling tot de initiële indruk van 80% dekking bij een snelle blik op de drie verschillende pakketten.

Raadpleeg onze hondenverzekeringsvergelijker om te zien hoe DOV presteert in vergelijking met andere dierenverzekeraars. Sommigen hebben namelijk betere dekkingen!

Dierenverzekering.nl eigen risico

Net zoals bij onze eigen zorgverzekering, is er bij veel hondenverzekeringen sprake van een eigen risico. Dit houdt in dat je eerst een vooraf vastgesteld bedrag zelf betaalt, voordat de verzekering de kosten (tot aan het maximaal vergoede bedrag) die daarboven liggen, dekt.

Echter, niet elke hondenverzekeraar volgt deze structuur. Er zijn verzekeraars die een flexibel eigen risico aanbieden, waarbij je kunt kiezen tussen een eigen risico van €0 en €500. Anderen, daarentegen, hebben een vastgesteld eigen risico, zoals bijvoorbeeld €50.

DOV hanteert een beleid waarbij de klant het eigen risico flexibel kan instellen. De opties variëren van €0, €50, €100 tot €150 eigen risico. Op het eerste gezicht lijkt een eigen risico van €0 een aantrekkelijke optie, aangezien je geen standaardbedrag hoeft te betalen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het kiezen voor een hoger eigen risico vaak leidt tot een verlaging van de maandelijkse premie.

Dierenverzekering.nl aanvullende dekkingen

De vier aanvullende dekkingsopties die DOV aanbiedt – Alternatieve Therapieën, Gebitszorg, Castratie/Sterilisatie en Crematie – zijn uitsluitend beschikbaar wanneer je een basisverzekering bij DOV hebt afgesloten.

Het toevoegen van deze dekkingen op een later moment is niet mogelijk.

Deze aanvullende dekkingen hebben een geldigheidsduur van één jaar en worden daarna automatisch verlengd met een opzegtermijn van één maand.

Hieronder zie je de maximale vergoedingen per aanvullende verzekering:

  • Castratie/sterilisatie (maximaal €150)
  • Alternatieve & Therapieën (maximale vergoeding is €200 per jaar)
  • Gebit (maximale vergoeding is €200 per jaar)
  • Crematie (maximaal €250)

Het is cruciaal om te benadrukken dat de uiteindelijke vergoeding die je ontvangt onder de aanvullende dekkingen voor Alternatieve & Therapieën en Gebitszorg afhankelijk is van het vergoedingspercentage en het eigen risico dat je hebt gekozen. Als voorbeeld, als je voor het Basis pakket kiest, ontvang je slechts een vergoeding van 50% van de totale kosten.

Castratie/sterilisatie rekenvoorbeeld

Stel, je hebt een Golden Retriever en kiest voor de aanvullende dekking voor castratie/sterilisatie bij DOV. Dit kost je €6,08 extra per maand. Alhoewel de meningen hierover verschillen zeggen velen dat de optimale tijd om een teef te castreren/steriliseren drie maanden na haar eerste loopsheid is en vóór haar tweede loopsheid. De eerste loopsheid kan variëren afhankelijk van het ras en de grootte van de hond en ligt bij grote rassen tussen de 10 en 16 maanden. Bij kleinere rassen gaat het vaak sneller. Voor zeer grote rassen kan dit zelfs tot twee jaar duren.

Laten we uitgaan van de bovengrens en zeggen dat het twee jaar duurt voordat je Golden Retriever klaar is voor de castratie. Dat betekent dat je €6,08 per maand betaalt voor de aanvullende dekking gedurende 24 maanden, wat neerkomt op €145,92.

De castratie/sterilisatie dekking van DOV vergoedt maximaal €150 van de operatiekosten. Op basis van een snelle online speurtocht blijkt dat de kosten voor het steriliseren van een hond kunnen variëren van €300 tot €700, afhankelijk van het gewicht van de hond en de gekozen dierenarts.

Dus stel dat de sterilisatie van je Golden Retriever €500 kost, dan is je netto-uitgave (operatiekosten min de vergoeding plus de extra premie die je betaald hebt) €495,92 (€500 – €150 + €145,92). Zonder de verzekering zou je gewoon de volledige €500 betalen.

Concluderend, in dit specifieke voorbeeld zou de aanvullende dekking voor castratie/sterilisatie bij DOV je slechts een besparing van €4,08 bieden. Het is belangrijk om op te merken dat dit een geschat voorbeeld is en de werkelijke kosten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals het exacte tijdstip van de loopsheid en de kosten van de geselecteerde dierenarts. Op basis van dit voorbeeld lijkt het financieel niet per se voordelig om deze aanvullende dekking af te sluiten, maar het kan wel zorgen voor een beetje gemoedsrust wetende dat een deel van de kosten wordt gedekt.

Raadpleeg onze castratie gids en sterilisatie gids voor meer informatie daarover.

Dierenverzekering.nl hondenverzekering: dekkingen

Aandoeningen aan heupen en ellebogen

Op de website van DOV wordt aangegeven dat zowel het Plus als het Top pakket dekking biedt voor behandelingen van heup- en elleboogaandoeningen. Het is belangrijk deze behandelingen in je verzekering op te nemen, aangezien de kosten voor bijvoorbeeld een volledige heupvervanging hoog kunnen oplopen, tot wel €3.500. Als je hond beide heupen vervangen moet hebben, kan dit leiden tot aanzienlijke kosten.

Het is belangrijk om te weten dat, hoewel dit niet expliciet op de website wordt vermeld, behandelingen aan heup en elleboog onder de noemer ‘specialistische zorg’ vallen. Wanneer je de polisvoorwaarden van DOV erbij neemt, zie je dat ze slechts 50% van de kosten voor specialistische zorg dekken. Dat betekent dat als je een heupbehandeling nodig hebt en je krijgt maar 50% vergoeding, je nog steeds aanzienlijke kosten uit eigen zak moet dekken.

Om te zien hoe DOV zich verhoudt tot andere dierenverzekeraars, raden we je aan onze hondenverzekeringsvergelijker te raadplegen. Hiermee kun je ontdekken welke verzekeraars betere dekkingen bieden voor aandoeningen aan heupen, ellebogen en knieën.

Onderzoeken en behandelen van kanker

Op de website van DOV wordt aangegeven dat alleen het Top pakket dekking biedt voor chemotherapie en radiotherapie. Bij nadere inspectie van DOV’s polisvoorwaarden blijkt dat deze dekking bestaat uit vooronderzoeken, tests, medicatie, lasertherapie, chemotherapie en radiotherapie. Let op, de vergoeding is slechts 50%, wat betekent dat je nog steeds 50% uit eigen zak moet betalen. Het is belangrijk te beseffen dat de kosten voor dergelijke behandelingen soms in de duizenden euro’s kunnen lopen.

Er zijn hondenverzekeringen die een uitgebreidere dekking bieden voor kankeronderzoeken en -behandelingen. Voor meer informatie kun je onze vergelijker voor hondenverzekeringen raadplegen.

Medicijn vergoedingen

DOV staat klaar om de kosten van door een dierenarts voorgeschreven medicijnen te vergoeden, maar er zijn een paar spelregels:

  1. De voorgeschreven medicijnen moeten door de Nederlandse autoriteiten zijn goedgekeurd, meer specifiek door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In sommige gevallen kunnen ook medicijnen onder de zogenaamde ‘cascaderegeling’ vallen. Deze regeling, beschreven in Artikel 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen, maakt het mogelijk voor dierenartsen om, wanneer er geen specifiek diergeneesmiddel voorhanden is, een humaan geneesmiddel of een geneesmiddel uit een ander EU-land te gebruiken.
  2. DOV dekt de kosten van medicijnen die zijn voorgeschreven voor maximaal drie maanden. Mocht je een grotere hoeveelheid nodig hebben (voor meer dan drie maanden of meer dan de dierenarts adviseert), houd er dan rekening mee dat DOV mogelijk de vergoeding van deze medicijnen niet goedkeurt. Dit is een nadeel, want dat betekent dat je deze kosten uit eigen zak moet betalen.
  3. Ten slotte moeten de medicijnen deel uitmaken van een behandeling of operatie die DOV dekt, met inachtneming van de vergoedingspercentages en maximale bedragen die in je polis zijn vermeld.

Uitsluitingen en beperkingen (de kleine lettertjes)

Om een volledig begrip te krijgen van alle voorwaarden en details, adviseren we je om de polisvoorwaarden van DOV zelf te lezen. Hieronder hebben we een aantal uitsluitingen belicht waar we bepaalde vraagtekens bij zetten.

Bij het bestuderen van de polisvoorwaarden van DOV en wat er precies niet gedekt wordt, lijkt het dat ze hun beleid op zo’n manier hebben opgesteld dat bepaalde veelvoorkomende zaken (zoals een pup die iets inslikt en daarvoor geopereerd moet worden) of potentiële langdurige kostenposten, zoals Leishmaniasis (een huidaandoening), zijn uitgesloten. Dit roept bij ons enkele vragen op over de hondenverzekering van DOV wat niet ten goede komt aan onze eindbeoordeling.

Onbepaalde aandoeningen (60 dagen geen dekking)

In de eerste twee maanden dat je klant bent, dekt DOV geen kosten van operaties die worden uitgevoerd of geadviseerd voor behandeling van een aandoening waarvan het ontstaansmoment onbekend is.

Dit is een significant nadeel gezien twee maanden (60 dagen) een behoorlijke periode is waarin je puppy dus niet verzekerd is voor mogelijke aandoeningen. Bovendien is deze clausule enigszins vaag. Het zou een complexe discussie kunnen worden om te bepalen wanneer een aandoening is ontstaan.

Bestaande (erfelijke) aandoeningen

DOV dekt geen kosten voor bestaande (erfelijke) aandoeningen, zelfs niet als de aandoening zich pas openbaart nadat jij je huisdier hebt verkregen. Als een aandoening redelijkerwijs als gedeeltelijk aangeboren wordt gekwalificeerd, dan worden voor dat gedeelte geen kosten vergoed. Onze mening: DOV is niet de enige die dergelijke bepalingen in hun polisvoorwaarden heeft. Toch vinden we dit weer een vage omschrijving en kan het leiden tot veel frustraties mocht je hond geopereerd moeten worden aan een heupaandoening, omdat dit ook als een erfelijke aandoening kan worden gezien. Echter, op de DOV website staat dat ze wel dekking bieden voor heup- en elleboogaandoeningen in het Plus en Top pakket.

Chirurgische behandelingen en operaties aan kruisbanden en skelet

DOV dekt in de eerste twee maanden dat je verzekerd bent niet de kosten van chirurgische behandelingen en operaties aan kruisbanden en het skelet, zelfs als de aandoening vóór of tijdens deze twee maanden ontstaat en de behandeling pas daarna plaatsvindt.

Wij vinden deze bepaling wat ongewoon. Waarom wordt dit niet gedekt?

Leishmaniasis

DOV dekt geen kosten als Leishmania bij jouw hond de aandoening Leishmaniasis heeft veroorzaakt. Dit geldt voor alle onderzoeken en behandelingen die voortkomen uit deze aandoening.

Inslikken van voorwerpen

DOV dekt geen medische kosten die ontstaan omdat jouw huisdier één of meerdere voorwerpen heeft ingeslikt. Ook dit is een aanzienlijk nadeel aang

Wachttijd

De ingangsdatum van de verzekering staat op de polis. Vanaf die datum geldt er eerst een wachttijd van 30 dagen. Medische kosten die ontstaan als gevolg van een ziekte of aandoening waarvan de symptomen binnen de wachttijd zijn ontstaan, worden niet vergoed. Dit geldt ook als de kosten pas worden gemaakt na de wachttijd van 30 dagen. Deze termijn wordt gehanteerd om te voorkomen dat er dieren worden verzekerd die al een ziekte of aandoening hebben, maar waarvan de symptomen zich pas openbaren na de ingang van de verzekering.

Voor een hond die afkomstig is uit het buitenland, geldt een wachttermijn van zes maanden.

Dierenverzekering.nl prijzen

Om een prijsvergelijking te maken tussen verschillende hondenverzekeringen, inclusief die van DOV, nodigen we je uit om deze pagina te bezoeken. Hier vind je een uitgebreide vergelijking van alle hondenverzekeringen en gedetailleerde informatie over de prijzen van DOV.

Jij vraagt, wij geven antwoord

Na het doornemen van onze review, zit je misschien nog met vragen. Welke hondenverzekering is nu de beste keuze voor jou? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Stuur een e-mail naar [email protected] en we zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Wist je dat we ook een hondenverzekeringsvergelijker hebben? Neem een kijkje, het kan je mogelijk helpen bij je beslissing.