Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.puppygroep.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Identiteit van de ondernemer, Puppy Groep:

  • Naam: Puppy Groep;
  • Vestigings- en bezoekadres: Ettemastraat 16, 7038CP Zeddam;
  • KvK-nummer: 60999853;
  • Btw-identificatienummer: NL 075251553 B 01;
  • Telefoonnummer: 0641803154, bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur;
  • E-mailadres: [email protected]

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.puppygroep.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Puppy Groep. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Puppy Groep beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Puppy Groep.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Puppy Groep. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Puppy Groep garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Puppy Groep heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en adviezen die op de website, in de digitale puppy boeken en via e-mail worden verzonden grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website, e-mail en de digitale puppy boeken verspreide informatie en adviezen zijn slechts informerend van aard. Puppy Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie en adviezen zoals deze op of via deze website, e-mail contact of de puppy boeken is verkregen.
Puppy Groep garandeert niet dat de op de website, in de e-mails en in de puppy boeken te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site, in de e-mails en in de puppy boeken kan op ieder door Puppy Groep gewenst moment worden gewijzigd.

3.2 Indien op Puppy Groep, in de e-mails of in de puppy boeken links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Puppy Groep op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Puppy Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Puppy Groep de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Puppy Groep is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.3 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Puppy Groep. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Puppy Groep berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de (gekochte) digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5. Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Puppy Groep geldt recht van retour, binnen 14 dagen. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden mogelijk binnen 14 dagen.

6. Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Puppy Groep vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen:

Puppy Groep
[email protected]